Retningslinier for udvalg

udvalgSom udgangspunkt kan et udvalg beskrives med et formål og jo mere uddybende beskrivelsen er, des bedre kan andre personer forstå og tilslutte sig udvalget.

 

Her er en liste over ting, du kan tage i betragtning når et nyt udvalgt skal oprettes:

  • En god beskrivelse af udvalgets formål og intentionen bag.
  • En beskrivelse af baggrunden for udvalget, så andre kan relatere bedre til det.
  • Kan udvalget have glæde af personer med speciel viden, kompetencer, adgang til udstyr eller andre forbindelser?
  • Hvis formålet er kompliceret eller langstrakt, kan det være en god idé at opsætte nogle delmål.
  • Hvis der er en deadline bør den tydeligt angives. Det er mærkeligt at afholde Oktoberfest i Februar.
  • Beskriv hvem der er med i udvalget, gerne med kontakt informationer til mindst én og måske også deres bidrag til det.