Generalforsamling 2017

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Første ordinære generalforsamling i Borgerforeningen Alsønderup Sogn!

Den afvikles på Alsønderup Skole onsdag den 29. marts 2017 kl. 19 og alle er velkommen, medlemmer såvel som alle andre, der er interesseret.

DAGSORDEN

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af valgbar bestyrelse.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

I henhold til vedtægterne, er der tre bestyrelsesposter på valg, så du inviteres til at stille op hvis du vil prøve nogle af vores mangfoldige arbejdsopgaver af og være med til at forme omgivelserne for alle borgere i sognet.

INDKOMNE FORSLAG

Der er følgende indkomne forslag:

1. Forslag til ændring af vedtægter:

 • §4 stk 4. Medlemmer under 18 år skal være tilknyttet forældre eller værge.
  • Ændres til:
   §4 stk 4. Medlemmer under 18 år skal være tilknyttet forældre eller værge og har ikke stemmeret.
 • §5 stk 1. Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket og afleveres til foreningens kasserer.
  • Ændres til:
   §5 stk 2. Indmeldelse kan ske skriftligt på indmeldelsesblanket og afleveres til foreningens kasserer.
 • §5 stk 2. Indmeldelse kan ske elektronisk via NemID.
  • Ændres til:
   §5 stk. 1. For medlemmer over 18 år skal indmelding foregå elektronisk via hjemmesiden, medmindre indmelding sker i henhold til stk. 2. Disse kan samtidigt indmelde familiemedlemmer i alle aldre.
 • §6 stk 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer med en måneds varsel til udgangen af kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.
  • Ændres til:
   §6 stk 1. Udmeldelse skal ske elektronisk via hjemmeside eller skriftligt til foreningens kasserer med en måneds varsel til udgangen af kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.
 • §13 stk 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.
  • Ændres til:
   §13 stk 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.
 • §13 stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og øvrige medlemmer. Formanden og bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Kasserer, sekretær og øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
  • Ændres til:
   §13 stk. 2.Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær, øvrige bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter. Formand og sekretær er på valg i lige år. Næstformand og kasserer er på valg i ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i året for udløb af perioden i stk. 1. Suppleanter er på valg hvert år.

Den overvejende grund til disse ændringer er, at de nuværende vedtægter er upræcise i forhold til intensionen om at have bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen for at skabe ro og samtidigt tilbyde et-årige poster i form af suppleanter, der gerne vil prøve bestyrelsesarbejdet af. Ligeledes præciseres hvornår samtlige poster er på valg.

Har du selv forslag af hvilken som helst art, skal det være indsent til bestyrelsen senest den 15. marts 2017. Du kan sagtens sende dit forslag per mail til borger@alsønderup.nu eller til de enkelte bestyrelsesmedlemmers email adresse eller bopælsadresse.

MØD OP

Da der under indkomne forslag er forslag til vedtægtsændringer, kræver disse at 2/3 af foreningens medlemmer er med til generalforsamlingen. Derfor opfordrer jeg alle til at møde op og i tilfælde af, at du er forhindret, afgiver en skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Her gælder specielt for personer, der har familiemedlemskab, at din partner kan give dig en fuldmagt med, såfremt en af jer er forhindret/passer børn 🙂

Vi glæder os til at se dig og byder på kaffe og kage i uformelle omgivelser på skolens torv.

Vil du vide hvad der sker i dit lokalområde og har du lyst til at ændre noget? Så kom og vær med!

På gensyn om en måned!
Martin Rieva,
Formand

Se også