Borgermøde

Orientering om flygtningeboliger

Vi sendte jer et brev i januar, hvor vi beskrev hvilke placeringer, der er under overvejelse til flygtningeboliger.

Sagen har nu været behandlet i Økonomiudvalget og i Byrådet.
Det er her blevet besluttet, at der skal arbejdes videre med planerne for blandt andet den tidligere Klub Guldminen på Baunevej 4 i Alsønderup.

Det foreslås, at der etableres 4 store enkeltværelser i ejendommen.
Der kan derudover være mulighed for at finde yderligere husning til op til 6 personer ved indplacering af flere beboere pr. værelse.

Som det fremgik af det brev, I fik d. 15. januar om midlertidige boliger til flygtninge, er der brug for at indrette boliger både i Guldminen og en række andre steder i Hillerød Kommune.

Forvaltningen er i gang med at planlægge i hvilken rækkefølge, de nødvendige ombygninger skal sættes i værk. Vi er klar over, at det kan skabe spørgsmål hos jer om, hvad der skal ske og hvornår. Vi vil derfor gerne invitere jer til et informationsmøde

Onsdag den 18. maj, klokken 19-20
Baunevej 4, Alsønderup

Her vil vi fortælle om planerne, om tidsrammen, erfaringer fra andre steder, hvor vi har etablerer midlertidige flygtningeboliger og om det generealle integrationsarbejde i Hillerød Kommune. I vil kunne møde politikere, frivillige og ansatte i Hillerød Kommune.

Med venlig hilsen

Dorte Meldgaard
Borgmester

Se også

Foreningen er en realitet!

Efter indledende orienterende møde på Alsønderup Skole blev der i dag afholdt stiftende general forsamling i Borgerforeningen Alsønderup Sogn.

Selvom fremmødet ikke var enormt med 15 personer, var alle engagerede og der blev mønstret en fuld bestyrelse med suppleanter.

Forslag til foreningsvedtægterne fik en gennemgang med mindre korrektioner og de reviderede forslag til kontingent blev forkastet således at det originale forslag blev vedtaget. Dermed er kontingentet for 2016 fastsat til kr. 50,- pr. person eller kr. 100,- per familie.

Til bestyrelsen blev valgt Bo Lyng Madsen, Dorte Horsbøl, Lise Kildemark, Martin Rieva og Nadja Nordmaj som bestyrelsesmedlemmer. Hertil kommer Annette Rieva, Linda Lyng Madsen og Susanne Bruun-Madsen som suppleanter.

Der vil snarest blive afholdt konstituerende bestyrelsesmøde og hjemmesiden vil  blive opdateret med referat og seneste informationer.

Nu begynder vi at løfte i flok!

 

Se også