Virtuel generalforsamling 2021

Hvornår:
31. marts 2021 kl. 19:00 – 20:00
2021-03-31T19:00:00+02:00
2021-03-31T20:00:00+02:00
Hvor:
Microsoft Teams
Pris:
Gratis
Kontakt:
Martin RIeva
40732716
Virtuel generalforsamling 2021 @ Microsoft Teams

Da årets generalforsamling ikke kan gennemføres fysisk, grundet Covid-19 restriktioner, afholdes den virtuelt med Microsoft Teams.
Der kan benyttes dette link for at deltage: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjZlMTA1MzEtMGNkOC00NGU2LWFkMmEtYjQ2ODVhMjllMWE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b2f5a2b-c5e2-4e9a-9299-162d6dac85f5%22%2c%22Oid%22%3a%2295862668-7119-4567-9caf-7c65b697d8ff%22%7d

Tid og dato for generalforsamlingen er onsdag d. 31. marts 2021, kl. 19.

Dagsorden for generalforsamling 2021 er:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af valgbar bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Ændringsforslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vedrørende fastsættelse af kontingent, punkt 5, foreslås det at sætte personligt medlemskab til kr. 50,- og familie medlemskab til kr. 100,-.

Til dagsordenens punkt 6, bliver der rig mulighed for at få en bestyrelsespost. Både vores næstformand og kasserer er valgbar og genopstiller ikke. Dertil har vi en vakant post til sekretær og suppleant og de menige bestyrelsesmedlemsposter er på genvalg, som de plejer hver år.

På gensyn!

Mange isolerede hilsener fra
Bestyrelsen og formanden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *