Om os

Baggrund

Tanken om en borgerforening blev allerede undfanget i 2013, hvor ønsket om en bedre kontaktflade med skolen, mulighed for at låne skolens faciliteter samt at indsamle opdateret information om lokalsamfundet kunne realiseres.

Borgerforeningen Alsønderup Sogn bliver skabt med dig og dine ønsker for dit lokalsamfund som centrum og fungerer ved at oprette udvalg, hvor du, og helst flere, personer arbejder for at opnå dit specifikke mål.

Udvalgene modtager yderligere administrativ hjælp fra bestyrelsen, hjælp fra andre foreninger samt ikke mindst fra hjælpsomme individuelle borgere, der hver især besidder de kompetencer der er brug for.
Ved at offentliggøre udvalgene på denne hjemmeside, bliver kontakt mellem medlemmerne let og næsten automatisk.

Hvorfor?

Målene opnås effektivt i fællesskab, hvor hver bidrager efter tid og evner. Igennem foreningen opbygges et netværk, der gør det nemmere at skaffe de ressourcer, der er brug for. Det kan være personer med specielle evner eller viden, folk med tilgang til maskiner, andre netværk eller finansiel, politisk eller strategisk indflydelse.
Foreningen samarbejder dermed med andre parter på alle niveauer for i sidste ende at opfylde udvalgenes mål og forbedre byer og sociale tilbud i sognet.

Hvilke udvalg kan man så oprette?

Svaret er “hvilke som helst” og der er ingen grænser så længe man overholder foreningens vedtægter.
Det første foreslåede udvalg handler om at forbedre det sociale miljø i skolen i Alsønderup og på andre måder gøre den attraktiv, da den på mange måder udgør roden til det sociale liv i området.
Udvalg kan også arbejde for sociale begivenheder såsom sportsstævner i samarbejde med ASGI, måske en oktoberfest eller oplysende rejser i lokalhistorisk arkiv.
I den lettere ende kan man eksempelvis starte et udvalg med formålet at få plantet blomsterkasser ved byskiltene.
Det er helt op til dig. Hvis du arbejder for at få anlagt en lufthavn eller starte en rockerklub skal du nok se frem til trække en del af læsset selv.

Hvordan gør man?

Beskriv dine ønsker og send dem til bestyrelsen, hvorefter udvalget bliver oprettet her på hjemmesiden. Hvis du kender andre, der gerne vil være med fra start, så skriv dem på forslaget.
Når udvalget er oprettet, kan alle i foreningen få besked og tilslutte sig for i fællesskab at opfylde dets mål.
Som borgere kan vi alle bidrag med viden, hænder og forbindelser med de rettigheder som borgere har i Danmark. Vi er ikke forpligtet til at overholde “den gode tone”, men har ytringsfrihed, demonstrationsfrihed og mulighed for at bruge alle medier, som borgere nu har. Det kan gøre at målene opnås på bedre eller hurtigere.

Hvordan gør man ikke?

Man bliver siddende i sofaen eller snakker med andre om, hvor godt det kunne være hvis “nogen” gjorde noget.

Hvor?

Foreningen dækker Alsønderup Sogn, hvilket omfatter Alsønderup, Tulstrup, Nejede, Lykkesholm, Strødam og Bendstrup. Det skal ikke opfattes som en streng afgrænsning, men er sat af formelle årsager.

 

alsønderup sogn
Kort over Alsønderup Sogn

Hvis personer i Tjæreby og Tulstrup eksempelvis gerne vil afholde høstfest, er der plads til det.