Generalforsamling 2018

Vil du gøre en forskel?
Stil op til bestyrelsen og sæt dit præg på lokalsamfundet!

Borgerforeningen Alsønderup Sogn afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 21. marts kl. 19 på Alsønderup Skole

Bemærk at datoen er ændret i forhold til annonceringen i Lokalt Nyt.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af besstyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Har du et forslag under punkt 4, skal det være os i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Det er muligt at sende forslag på denne mail adresse eller direkte på vores hjemmesides forslagskasse: https://alsønderup.nu/forslag/
Indkomne forslag vil løbende blive annonceret indtil 7 dage inden generalforsamlingen.

Der er tre personer på valg under punkt 6 i år, der består af formandsposten samt to pladser i bestyrelsen.

Har du lyst til at gøre en forskel? Så stil op den 21. marts!

 

 

 

 

 

Se også