Fiberring 1 er en realitet!

I dag har Energistyrelsen netop offentliggjort resultatet for Bredbåndspuljen 2017 og det er med den største fornøjelse at meddele, at Borgerforeningens første projekt, Fiberring 1, har fået tildelt tilskud!

Projektet omfatter 186 husstande og modtager i alt 6.948.614 kroner i tilskud fra Bredbåndspuljen, hvilket gør det til puljens største projekt. Husstandene lægger selv knapt en million kroner i egenbetaling.
Man kan se fordelingen af puljen her.

Det betyder af vi har givet vores tilbudsgiver, YouSee, besked om det opnåede tilskud og projektet dermed kan påbegyndes. I første halvår af 2018 skriver YouSee til alle deltagere for at opnå tilladelse til gravearbejdet. Herefter påbegyndes selve anlægsarbejdet med nedgravning af tomrør, hvilket bliver omfattende grundet den store geografiske dækning. De sidste husstande bør være koblet op inden udgangen af 2018.

Stort tillykke til de 186 husstande, der nu får del i fremtidens internet!

Da Bredbåndspuljen netop er blevet mere end fordoblet i de kommende år, betyder det også at fremtidige projekter har større mulighed for at opnå tilskud, men selvfølgelig også at mange flere vil ansøge. Alt i alt, er det meget positivt at Danmarks elektroniske infrastruktur forbedres langt hurtigere nu.

I 2018 forsætter vi med at lave nye projekter, der fortrinsvis dækker de husstande, der ikke kom med i Fiberring 1 projektet, men det kræver også et vist engagement fra beboerne, da vi skal have fat i så mange som muligt, for at det kan lykkes. Læs derfor om fibernet her, tag en snak med naboerne og tilmeld jer her. Så ruller lavinen, hvor vi samler flere deltagere på samme vej eller i samme område og ender op med en ansøgning til Bredbåndspuljen 2018 eller en alternativ løsning for dem, der ikke kan deltage i puljen.

Glædelig Jul til alle!

Se også