Generalforsamling i Lokalrådet

Som du har kunne læse i både Lokalt Nyt og nu også se i Borgerforeningens kalender afholder Alsønderup Sogns Lokalråd ordinær generalforsamling på Kulsviergården i morgen kl. 19.

Borgerforeningen har aktivt forsøgt at finde flere frivillige til Lokalrådet, da begge foreninger dækker hvert sit interesseområde for lokalbefolkningen og vi ser gerne et fremtidigt tættere samarbejde med et åbent Lokalråd, der omfavner vores tætte kontakt med alle i Alsønderup Sogn.

Men der er mange, der ikke genopstiller til Lokalrådets bestyrelse i år og der er brug for flere kræfter! Mød derfor op på Kulsviergården i morgen og benyt din stemme – eller endnu bedre: Stil op til bestyrelsen!

Vi ses i morgen!

Se også