Er du til demokrati?

Jeg har til dato mødt mange mennesker og snakket holdninger, herunder politik, frihed og personlige rettigheder, men kun én gang har jeg mødt en person, som var anarkist. De resterende har alle sagt, at de er demokrater.

demokrati subtantiv, intetkøn
– Oprindelse fra græsk demokratia egentlig “folkets herredømme”, dannet af demos “folk” og kratos “magt, herredømme, vælde”
– Styreform hvor man søger at give de implicerede parter i en organisation, en forening, et fællesskab el.lign. indflydelse på de beslutninger der træffes

Så hvad er demokrati? Når man slår demokrati op i Gyldendals “Den Store Danske” står det klart, at selve ordet og grundidéen er mere end 2.500 år gammel!
Men der beskrives også med tydelighed at Danmarks nuværende repræsentative demokrati dårligt nok er 50 år gammelt.

Betydningen af demokrati har været diskuteret lige så længe som det har eksisteret og er i dag stadig underlagt visse love, regler og retspraksis. Den ene anarkist jeg har mødt, måtte erkende at han har det svært, men det gav anledning til en interessant samtale.

“Der bor 100 mennesker i en grundejerforening. Hvis de 51 bestemmer at alle husene skal være røde og have vinduer mod øst, er det demokrati? Det er jo dit hus som du selv har købt og betalt.”

Er du så til demokrati?

Faktisk viser retspraksis at ovenstående eksempel er fuldt gyldigt, da det hverken krænker grundloven eller personlige rettigheder – og du har til alle tider retten til ikke at købe et hus i den grundejerforening.

tyranni substantiv, intetkøn
(Politisk) styre hvor al magten er samlet hos en tyran, en despot eller en mindre gruppe af personer som bruger urimelig, hensynsløs eller evt. grusom tvang til at undertrykke andre med

I Danmark har vi en grundlovssikret fri foreningsret og mange betragter foreningslivet som et frit demokrati, men det er en illusion. Uden hjemmel i lovgivningen (da der ikke er nogle love for foreninger) kan domstolene alligevel få det afgørende ord i henhold til retspraksis, der i denne forbindelse betyder “fordi det har vi altid gjort”.
Eksempelvis har finanstilsynet tidligere udskiftet bestyrelsen i et forsikringsselskab med henvisning til manglende ansvar i forvaltningen og bestyrelsesmedlemmer i andre foreninger er blevet ekskluderet som resultat af sager ved domstolene.

Vi har mange foreninger i Danmark og heldigvis drives langt de fleste af frivillige og godhjertede personer. Det sker dog at demokratiet må stå sin prøve – også i foreningsregi – for hvor går grænsen?

I vores lokalsamfund havde vi for nyligt eksemplet med Alsønderup Vandværk, der på en tilsyneladende almindelig ordinær generalforsamling, blev udskiftet. Nogle kaldte det et “kup” mens andre kaldte det “demokrati”.

“Små foreningsfraktioner kan eventuelt også spekulere i medlemmernes ringe lyst til at møde frem på generalforsamlingen ved i det skjulte at samle fuldmagter fra sympatisører”

Når en gruppe personer møder op til en generalforsamling med masser af fuldmagter og afsætter dele af en bestyrelse, er det så demokrati?
Ja, det er det!

Men nogle vil jo mene at det er uetisk og at det kan falde under tyranni, hvor en mindre gruppe personer bruger hensynsløs tvang til at undertrykke andre med.

Er du så til demokrati?

Så er det måske en god idé at komme til den

ekstra ordinære generalforsamling
i Alsønderup Vandværk d. 7. juni kl. 19 på Kulsviergården

og udøve din demokratiske ret.

Ingen i Borgerforeningen kunne drømme om at fortælle dig hvad du skal sige og gøre til generalforsamlingen, men jeg har blot dette budskab:

Hvis du vil have medindflydelse,
hvis du har en mening om hvordan tingene bør gøres og
hvis du vil være med til at forme Alsønderup Vandværks fremtid,
ja, så skal du møde op og udøve din demokratiske ret i stedet for at mumle i krogene.

Se også

Aflyst: Familiefoto af Alsønderup Sogn

Rettet d. 9. juni 2017:
Da vi kun har to tilmeldte til dette arrangement, må vi desværre aflyse. Alle er velkommen til at kigge forbi alligevel.


Kære alle,

Kom og gør opmærksom på vores fantastiske lokalsamfund; Alsønderup, Tulstrup, Lykkesholm, Strødam, Benstrup og Nejede – også kendt som Alsønderup Sogn.

I skal møde kl 14.15 og gerne være iført noget grønt – på den måde viser vi, at vi er “Den grønne tråd – der forbinder os alle”, som er en del af vores Landsby vision.

Hvis I har mulighed for det må I gerne tilmelde jer via online tilmeldingen herunder eller til Annette Rieva på telefon: 40632716 og ellers møder I bare os – jo flere jo bedre 🙂

Lokale hilsener Borgerforeningen

Se også