Generalforsamling 2017

Første ordinære generalforsamling i Borgerforeningen Alsønderup Sogn!

Den afvikles på Alsønderup Skole onsdag den 29. marts 2017 kl. 19 og alle er velkommen, medlemmer såvel som alle andre, der er interesseret.

DAGSORDEN

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af valgbar bestyrelse.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

I henhold til vedtægterne, er der tre bestyrelsesposter på valg, så du inviteres til at stille op hvis du vil prøve nogle af vores mangfoldige arbejdsopgaver af og være med til at forme omgivelserne for alle borgere i sognet.

INDKOMNE FORSLAG

Der er følgende indkomne forslag:

1. Forslag til ændring af vedtægter:

 • §4 stk 4. Medlemmer under 18 år skal være tilknyttet forældre eller værge.
  • Ændres til:
   §4 stk 4. Medlemmer under 18 år skal være tilknyttet forældre eller værge og har ikke stemmeret.
 • §5 stk 1. Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket og afleveres til foreningens kasserer.
  • Ændres til:
   §5 stk 2. Indmeldelse kan ske skriftligt på indmeldelsesblanket og afleveres til foreningens kasserer.
 • §5 stk 2. Indmeldelse kan ske elektronisk via NemID.
  • Ændres til:
   §5 stk. 1. For medlemmer over 18 år skal indmelding foregå elektronisk via hjemmesiden, medmindre indmelding sker i henhold til stk. 2. Disse kan samtidigt indmelde familiemedlemmer i alle aldre.
 • §6 stk 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer med en måneds varsel til udgangen af kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.
  • Ændres til:
   §6 stk 1. Udmeldelse skal ske elektronisk via hjemmeside eller skriftligt til foreningens kasserer med en måneds varsel til udgangen af kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.
 • §13 stk 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.
  • Ændres til:
   §13 stk 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.
 • §13 stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og øvrige medlemmer. Formanden og bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Kasserer, sekretær og øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
  • Ændres til:
   §13 stk. 2.Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær, øvrige bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter. Formand og sekretær er på valg i lige år. Næstformand og kasserer er på valg i ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i året for udløb af perioden i stk. 1. Suppleanter er på valg hvert år.

Den overvejende grund til disse ændringer er, at de nuværende vedtægter er upræcise i forhold til intensionen om at have bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen for at skabe ro og samtidigt tilbyde et-årige poster i form af suppleanter, der gerne vil prøve bestyrelsesarbejdet af. Ligeledes præciseres hvornår samtlige poster er på valg.

Har du selv forslag af hvilken som helst art, skal det være indsent til bestyrelsen senest den 15. marts 2017. Du kan sagtens sende dit forslag per mail til borger@alsønderup.nu eller til de enkelte bestyrelsesmedlemmers email adresse eller bopælsadresse.

MØD OP

Da der under indkomne forslag er forslag til vedtægtsændringer, kræver disse at 2/3 af foreningens medlemmer er med til generalforsamlingen. Derfor opfordrer jeg alle til at møde op og i tilfælde af, at du er forhindret, afgiver en skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Her gælder specielt for personer, der har familiemedlemskab, at din partner kan give dig en fuldmagt med, såfremt en af jer er forhindret/passer børn 🙂

Vi glæder os til at se dig og byder på kaffe og kage i uformelle omgivelser på skolens torv.

Vil du vide hvad der sker i dit lokalområde og har du lyst til at ændre noget? Så kom og vær med!

På gensyn om en måned!
Martin Rieva,
Formand

Se også

Nordsjællandske Pletskud

Da vi for nyligt besøgte Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv blev vi gjort opmærksomme på bogen “Nordsjællandske Pletskud”, der er bringer rigtigt mange billeder fra vores helt eget lokalarkiv.

Bogen blev fremhævet af TV Nordsjælland og borgerforeningen har fået tilladelse til at gengive deres reportage. Du kan se lokalarkivets medlemmer blive interviewet herunder.

Det er takket være en omfattende samling af billeder fra lokalarkivet, at bogen i det hele taget har kunne lade sig gøre at lave.Nordsjællandske Pletskud

Hvis du har lyst til at købe bogen “Nordsjællandske Pletskud”, kan den stadig købes hos lokalarkivet.

Besøg dem i kælderen under Alsønderup Skole, hvor der er indgang fra parkeringspladsen ved børnehaven.
Det skulle være muligt at komme derned nu, hvor arbejdet med skolens tag er afsluttet.

Se også

Borgerforeningen støtter bankospil på Kulsviergården

Hjælp søges

Hver mandag kl. 19 til ca. Kl. 22 afvikles der bankospil på Kulsviergården i Alsønderup.

Spillet afvikles udelukkende af frivillige under støtteforeningen for ASGI og Kulsviergården, hvilket betyder at overskuddet deles ligeligt mellem de to foreninger og således kommer en bred vifte af lokale børn og voksne til gavn og glæde.

 

For ASGI kan nævnes den årlige idrætslejr i Tarm Idrætscenter, hvor alle børn fra 5 klasse. Til og med 8. klasse kan deltage.

For vores selvejende institution Kulsviergården, er det et absolut must at arrangementer som bl.a. Banko og Alsønderup Fester er en del af lokalsamfundet, da ”Gården” ganske enkelt ikke kan drives uden disse frivillige menneskers indsats og dermed tilskud til økonomien.

Vi er nu kommet i den situation at nogle af de frivillige, der har gjort et fantastisk arbejde gennem rigtig mange år, ønsker at blive aflastet.

Derfor søger vi efter frivillige ildsjæle, der kunne have lyst og energi til at være med i et dynamisk fællesskab/team omkring driften af bankospillet.

Du er også meget velkommen, selvom det ikke er hver mandag du har mulighed / tid.

Det der rent praktisk er, eller bliver behov for i fremtiden, er personer der:

– Kan bistå med opråb og salg af plader og spil, samt opråbe numre
– Kan tage ansvar for vagtplan
– Tage ansvar for økonomi samarbejde med Betty fra Kulsviergården

Vi skal for god orden skyld nævne at de ”gamle” bankohjælpere stadig ønsker at være aktive i fremtiden, men ønsker en velfortjent aflastning.

Vi håber at ovenstående har vagt din/jeres interesse og at der er mulighed for friske hænder til denne meget vigtige post, for at vores alle sammens idrætsforening og Kulsviergård stadig kan være en del af vores lokalsamfund.

For mere information, må du meget gerne kontakte Betty Andersen på Kulsviergårdens kontor
Tlf.:  4828 6540 mandag og torsdag kl. 9.00 – 14.00
Mail:  

 

Se også

Borgerforeningen støtter Kulsvierscenen

Kulsvierscenen har brug for din hjælp!

Kulsvierscenen i AlsønderupI marts måned skal vi vise forestillingen Macbeth for publikum, og vi mangler hænder til at hjælpe os med alle de praktiske opgaver, som følger med.

Vi kan ikke tilbyde dig betaling for dit arbejde, men vi kan tilbyde dig nogle aktive timer i selskab med en masse glade mennesker, og en mulighed for at se en skrupskør version af Macbeth.

Ved hver forestilling har publikum mulighed for at købe forudbestilt smørrebrød, ligesom de i pausen kan købe øl, vand og vin samt kaffe og kage.

Opgaverne vil fx være bord- og stoleopsætning, borddækning, servering af smørrebrød og afrydning,

Vi har brug for hjælp på følgende dage:


Lørdag d. 4/3-17 fra kl. 13.00 – ca. 20.00
Søndag d. 5/3-17 fra kl. 12.00 – ca. 17.00
Lørdag d. 11/3-17 fra kl. 12.00 – ca. 17.00
Søndag d. 12/3-17 fra kl. 12.00 – ca. 17.00
Lørdag d. 18/3-17 fra kl. 12.00 – ca. 17.00
Søndag d. 19/3-17 fra kl. 12.00 – ca. 17.00

Vil du hjælpe?

Så kontakt Kulsvierscenen v/Susanne Andreasen på eller på tlf. 40 43 38 59.
Du behøver ikke at kunne alle dage, og hvis du kun kan møde nogle få timer, er vi taknemmelige – alle hænder kan bruges.

Vi har brug for al den hjælp, vi kan få.

Vi vil selvfølgelig også gerne have solgt en masse billetter, så du må meget gerne reklamere for vores forestilling, som man kan læse mere om på kulsvierscenen.dk, på vores Facebook-side og på de flyers, vi er i gang med at omdele i lokalområdet. Billetter og evt. smørrebrød bestilles via billetten.dk.

Forestillingerne er tilgængelige i Borgerforeningens kalender: Forpremiere, Premiere og Forestillinger.

Se også

Gratis mindfulness i Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv

I hverdagens stress og jag, hvor telefoner og stramme tidsprogrammer efterhånden styrer både job og fritid, oplevede jeg et glimt af fordybelse og fred, da jeg sammen med Borgerforeningen besøgte Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv.
Midt i gamle klenodier, udstoppede dyr, gamle klædedragter og billeder, så jeg en bog. Bogen omhandlede legepladsens historie og før bogen opslugte mig, blev jeg bevidst om at denne historiske skat som disse mennesker og rammer gemmer på, er med til at forme det liv vi har i Alsønderup Sogn i dag.
Undervejs hører jeg medlemmer fra Borgerforeningen spørge om slægt og få anekdoter om deres forfædre og om en tid, som måske rummer noget af det vi efterspørger i dag. Nemlig evnen og tiden til fordybelse. Legepladsen rummer sådanne muligheder for vores børn, i de situationer hvor alt syntes betydningsløst i forhold til at bygge et sandslot. Denne evne til fordybelse er essentiel for vores børn, og for os som voksne. Alsønderup skole og HFO prioriterer legepladsen højt og flere tiltag er undervejs, og det er jo svært ikke at smile når man nu sidder og læser om legepladsens historie, at vide at vi i Alsønderup Sogn er på vej hen imod noget ganske enestående, nemlig at give vores børn evnen til at fordybe sig.
Lokalarkivet er et besøg værd, både for børn og voksne – hvis børnene er med kan jeg anbefale at man bare går forbi i et kvarter, og måske spørger om de kan finde den udstoppede ræv. Som voksen skal man være forberedt på at tiden kan gå i stå når man falder over sin slægtsbog, ens ejendoms historie eller som mig legepladsens historie. Det er mindfulness, når det er allerbedst.

Find ud af mere på dette link: http://lokalarkivet-alsoenderup.dk/

Se også