Hvordan ser fremtidens foreningsliv ud?

1

Det er næppe til at komme uden om: Vi lever i en digital tidsalder. Vi modtager dagligt en lind strøm af nyheder, informationer og muligheder gennem internettet.

Man taler om en digital revolution, hvor computere er blevet hvermandseje. Børn og unge surfer, chatter, tweeter og spiller computer. For voksne er computeren uundværlig, såvel hjemme som på jobbet og også ældre søger oplysninger på nettet.

Det kan synes som de små skridts forandringer. Verden i morgen adskiller sig ikke væsentligt fra verden i dag, men anlægger vi et langsigtet perspektiv, tegner der sig et noget andet billede. Verden i dag er ganske forskellig fra verden for 20 år siden, og verden om 20 år vBorgere i Alsønderup Sognil ligeledes være helt anderledes. Selvom udviklingen af mange kan opfattes som hæsblæsende og stressende og det kan være vanskeligt at se, hvorledes den enkelte selv bidrager til denne udvikling, er det dog uomgængeligt, at udviklingen skabes af mennesker.

I Alsønderup Sogn har vi mange energiske og initiativrige borgere. Borgere der ønsker at gøre en forskel – og for at imødekomme den nye tidsalder er Borgerforeningen baseret på en elektronisk platform, hvor vi styrker fællesskabet og kommunikerer direkte gennem et online forum, hvor der er plads til alle og på alle tider af døgnet.

”Visionært og innovativt” vil nogen måske mene, men vi kommer ikke udenom, at fremtiden formes af nutiden, selvom fremtiden er uvis. Både du og jeg kan gøre en forskel. I medierne tales der om forpligtende fællesskaber – en forpligtelse overfor hinanden, med ønsket om et bedre lokalsamfund. Fremtidens foreninger koordineres på nettet, men skabes af mennesker.

Som mange allerede har set, har Borgerforeningen ligeledes en Facebook side, som der er blevet taget godt imod. Her er der mulighed for at læse det samme indhold, men forblive i det velkende miljø, som Facebook har skabt og som mange er vant til.

Uanset hvor fra på nettet du kommer, læses vores opslag på siderne af et bredt publikum, så hvis du har noget på hjertet eller nogle lokale initiativer der skal deles, hjælper vi hellere end gerne.

Velkommen på https://alsønderup.nu

1

Se også