Vi samler begivenhederne

kalenderFor kort tid siden blev vi færdige med en ny kalender til borgerforeningens hjemmeside.

Du kan se den ved at klikke på dette link eller vælge den i menuen under Begivenheder.

Vi samler derfor alle begivenheder der måtte foregå i Alsønderup Sogn og også gerne den nærmeste omegn.

Hvis du kender til en begivenhed, som du mener at alle andre kan have glæde af, så skriv endelig til os på borger@alsønderup.nu og den vil blive tilføjet kalenderen så hurtigt som muligt.

Hvad kan man få med?

Som det kan ses af billedet, er det muligt at skrive hele invitationer ind, inklusive billeder, links til hjemmesider og meget mere.

Hvilket område gælder den for?

Kalenderen samler begivenheder for Alsønderup Sogn og nærmeste omegn. Udover Alsønderup by, dækker Alsønderup Sogn blandt andet Lykkesholm, Nejede, Bendstrup, Strødam og Tulstrup. Den nærmeste omegn kan derfor være Annisse, Pibe Mølle, Kagerup, Gadevang og Harløse.

Det er formålet at få samlet begivenhederne ét sted, der er nemt tilgængeligt og altid er opdateret, så skynd dig at sende din begivenhed til os nu.

Lokale hilsener
Borgerforeningen Alsønderup Sogn

Se også

Seneste nyt om Baunevej 4

baunevej-4Kære borgere i Alsønderup Sogn,

Det er nu besluttet at Baunevej bliver ombygget til 1-2 familieboliger for flygtninge. Som I ved har borgerforeningen fulgt sagen nøje og efter granskning af referater og efterfølgende kontakt med Borgmester Dorthe Meldgaard, kan ovenstående nu bekræftes. Dorte Meldgaard fremhæver at udgiften skal holdes inden for den økonomiske ramme, der tidligere er estimeret for Baunevej 4.

Det lader hermed til at Hillerød kommune har lyttet til Lokalrådets høringssvar og anbefaling om at Baunevej 4 skal huse familier fremfor enlige, og vi ser i Borgerforeningen frem til at følge med i, hvordan Hillerød kommune effektuerer beslutningen indenfor den økonomiske ramme og hvordan vi som lokalsamfund kan bidrage i forhold til integrationen af den/de nye familier.

Fakta fra ekstraordinært referat 31.08.16 – sag 5. Ansøgning om dispensation til indretning af flytningeboliger Baunevej 4, 3400 Hillerød:

– Der er meddelt anlægsbevillig til gennemførelse af projektet på kr. 322.000,- ekskl. moms. Reduceres projektet til at omhandle indretning af ejendommen til enfamiliebolig, estimeres omkostningerne at beløbe sig til kr. 100.000,- ekskl. moms.

 

Det anslås, at ejendommen kan være i brug som flygtningeboliger fra primo 2017 – og som minimum frm til august 2017, hvor en lokalplan for området tidligst forventes færdigbehandlet.

Se eventuelt tidligere indlæg om borgermødet her.

 

Se også