Sankt Hans på Kulsviergården

Kulsviergården afholdte Sankt Hans aften torsdag d. 23. juni med spisning og bålsang.

Ja, her ser de jo flinke nok ud
Alsønderup sogns hekse

Vi startede med spisning indenfor, hvor kokken bød på steg, pølser, kartofler og meget andet – og der var rigeligt af det. I baren kunne man købe øl og vand til favorable priser. Der var godt gang i baren, varmen taget i betragtning.

Efter maden blev bålet tændt og den velkendte Shu-Bi-Dua sang rungede over pladsen. I den uddelte “sangbog” var også Alsønderup sangen, som man nok bliver nødt til at øve sig lidt bedre på til næste år…

Tak til Kulsviergården for en hyggelig og veltilrettelagt aften!

Se også

Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde

Den valgte bestyrelse afholdte konstituerende bestyrelsesmøde d. 19. maj 2016, hvor bestyrelsesposterne blev fordelt og vedtægterne revideret i henhold til forslag, råd og kommentarer fra den stiftende generalforsamling.

Du kan downloade referatet her eller læse det direkte herunder.

Referat

Konstituerende bestyrelsesmøde d. 19. maj 2016.

Deltagere:

Annette Rieva, Bo Lindberg Lyng Madsen, Dorte Horsbøl, Lise Kildemark, Martin Rieva, Nadja Nordmaj, Susanne Bruun-Madsen.

Konstituering af bestyrelse

Bestyrelsen har enstemmigt konstitueret sig som følgende:

Formand: Martin Rieva
Næstformand: Dorte Horsbøl
Kasserer: Lise Kildemark
Sekretær: Nadja Nordmaj
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Bo Lindberg Lyng Madsen
Suppleanter: Annette Rieva, Linda Lyng Madsen og Susanne Bruun-Madsen.

 

Revidering af vedtægter

I henhold til dagsorden blev forslaget til vedtægter som fremlagt ved stiftende generalforsamling d. 10. maj 2016 revideret på baggrund af øvrige kommentarer og forslag:

 • Da foreningen i daglig tale blot refereres til som ”borgerforeningen”, blev det besluttet at ændre navnet til ”Borgerforeningen Alsønderup Sogn”. Da navnet fremgår af § 1, blev den således til:

  § 1
  Foreningens navn er ” Borgerforeningen Alsønderup Sogn” (BAS) og er stiftet den 10. Maj 2016.

 • § 3 er revideret til at indeholde formålet i stk. 1 samt visionen i stk. 2. Samtidigt blev et politisk orienteret delformål fjernet. Således lyder § 3 nu:
  § 3
  Stk. 1. Formålet med foreningen er at forene Alsønderup Sogns borgere til at:

  • Varetage alle aspekter af borgernes interesser i Alsønderup Sogn.
  • Udvikle landskab, byer, sammenhold og sociale tilbud i Alsønderup Sogn og mikrogeografiske områder i en fælles attraktiv retning.
  • Styrke fællesskabet blandt borgerne og opnå større samhørighed med særligt fokus på børn og unge.
  • Fremtidigt udbrede kendskabet til- og øge interessen for nye borgere i området.
  • Koordinere deres interesser på en elektronisk platform.

   Ovenstående varetages af særligt oprettede udvalg med fokus på ét eller få af formålene.

   Stk. 2. Visionen er, at fremme et attraktivt lokalsamfund via fællesskab, åben kommunikation og demokrati.

 

Det blev kortvarigt diskuteret hvorvidt det er nødvendigt af have fremlæggelse og godkendelse af budget med i vedtægterne, men da foreningen udelukkende har kontingent som indtægt og drift af hjemmesiden som udgift, blev det vedtaget ikke at inkludere budget i vedtægterne.

Vi skal have fundet en revisor, der kan revidere og påtegne årsrapporten. Bestyrelsen vil høre sig ad om der er nogle i bekendtskabskredsen. Det er ønskeligt at få en frivillig revisor, da midlerne er knappe i foreningens første levetid.

Kontingentet blev fastsat til kr. 50,- for personligt medlemskab og kr. 100,- for familiemedlemskab for året 2016.

Administrativ oprettelse af foreningen

Bestyrelsen har udpeget kasseren som tilskudsmodtager i Hillerød Kommune.

Der blev udfyldt en erklæring om indhentning af børneattester, ligeledes til Hillerød Kommune.

Det påhviler kassereren at oprette en bankkonto med tilknyttet Nem Konto. Der vil være et Nem ID tilknyttet kontoen, hvilket er en medarbejdersignatur for det registrerede CVR nummer.

Det påhviler formanden at oprette foreningen i CVR registret. Det blev vedtaget at foreningens adresse indtil videre er sammenfaldende med formandens, da det er nemmest.

I forbindelse med ansøgning om aktivitetstilskud fra Hillerød Kommune, er afleveringsfristen den 1. april og dermed overskredet. Derfor er det først muligt at ansøge i 2017.

 

Øvrige forslag fra den stiftende generalforsamling

Vi laver pamfletter, der gør opmærksom på vores eksistens. Nadja og Lise laver et udkast. Susanne vil gerne omdele/ophænge pamfletter og eventuelt koordinere med Nanna. Martin laver hjemmeside med samme informationer og opretter bestyrelsen i WordPress.

Martin indhenter mere information fra Susan angående samarbejdet mellem børnehave, SFO og skole samt Den Grønne Sløjfe.

Vi vil gerne linkes til af Hillerød Kommunes hjemmeside. Martin er i kontakt med Julie Fischer Nielsen.

Eventuelt

Det blev vedtaget at borgerforeningen opretter sin egen Facebook side, da ansvaret for driften skal ligge i foreningsregi.

Bestyrelsen godkendte købet af domænenavnet ”alsønderup.nu” til kr. 199,-. Overflytning koster kr. 99,- ligeledes er den årlige domæneafgift kr. 99,-.

Bestyrelsen godkendte forslag om hosting af hjemmesiden hos wphosting.dk til en pris af kr. 7,95 + moms om måneden. Der betales for et år ad gangen.

Følgende forbedringer på hjemmesiden skal laves af Martin:

 • Tilføj kontingent.
 • Tilføj bestyrelse og kontaktinformationer.
 • Indmeldingsknap, der er let at bruge og på dansk.
 • Links til foreninger i sognet.
 • Søge om frivillige i foreningen og oprette et udvalg til flytning af legeudstyr fra den gamle klubgrund. Det skal vurderes hvad der skal bruges af værktøj og maskiner.
 • Tilføje begivenhed fra teatergruppen ved Gitte Hein.
 • Opret Twitter konto for eksponering.
 • Opret wikipedia side for eksponering. Informationer fra pamfletten kan bruges.

Vi køber et taletidskort og skaffer en gammel mobiltelefon så vi kan modtage kontingentbetaling over Mobile Pay og Swipp. Dorte har måske en gammel telefon.

Martin kontakter Wissam vedrørende sponsorat.

Foreningen vil gerne være medlem af lokalrådet. Det blev besluttet at vente indtil foreningen er administrativt oprettet og arbejdsbyrderne mindre.

Vi vil gerne høre mere om foreningen Brug Skolen og eventuelt hjælpe hinanden med arrangementer.

Så snart vi har en pamflet parat, kan vi sende den til Lokalt Nyt. Nadja er tovholder.

Se også

Første fase i HandyTeamets første projekt er begyndt!

Lørdag fik vi taget hul på flytningen af klubben, hvor der blev fokuseret på de letteste opgaver.

Hængekøjer nedtaget Hængekøjer og multibane var nedtaget på 2Nedtagning af multibanen0 minutter, så det er altså et særdeles kompetent HandyTeam vi har med at gøre her.

Hængekøjerne blev lagt på lager, indtil vi har fjernet de tilhørende pæle, men multibanen blev sat op i den gamle skolegård igen. Denne gang uden løse skruer, som den ellers havde før.

Opsætning af multibaneMultibanen færdig! Susan sørgede for lidt koldt at drikke og Linda havde sandwich med, så da multibanen var sat op blev der holdt en hyggepause i det gode vejr.

Da der var masser af tid, blev også supernovaen nedtaget og flyttet op i gården. Samtidigt konstaterede vi, at dens fundament muligvis ikke er nedstøbt i beton, så det vil lette arbejdet en del.

Nedtagning af supernovaBlind passager? Vi brugte afslutningsvis lidt tid på at diskutere muligheden for at flytte basketball nettet, da det gamle ser meget slidt ud. Konklusionen blev, at det godt kan lade sig gøre, men det kræver lidt udstyr til at grave eller trække de gamle standere op.

Tak til Bo, Heini, Jens, Kim, Linda, Martin og Niels for de effektive lokale kræfter!

Nu skal vi videre med de mere komplicerede dele af første fase – nedtagning af resten, så vidt det er muligt. Der vil snarest komme en ny afstemning om dato og tidspunkt, så følg med i den kommende tid!

Se også