Handyteamet anno 2018

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

Kim og Henrik borer til den 3. pælMan må sige, at foråret i 2018 er blandt de bedre – hvis man skal tage samme forbehold for begejstringen som landmændene som regel gør.

Det var derfor en varm mandag, hvor en mindre del af Handyteamet rykkede ud og fik sat 10 pæle i jorden omkring skolen, Baunetgården, den gamle skole og Kulsviergården. Pælene er endnu en opfindelse fra Susan Christiansen, der giver bedre udfoldelsesmuligheder i området for voksne og børn. Der kommer til at være skilte med QR koder, øsken og clips, så pælene kan bruges til poster til forskellige formål.

Tak for pizza!

Læs mere om projektet her.

Status for Baunevej 4

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Allerede sidst i 2016 var der forlydender, at den gamle Guldminen klub på Baunevej 4 måske ikke kommer til at huse flygtninge alligevel.

I løbet af 2016 er antallet af asylansøgere, der opnåede flygtninge status, faldet drastisk og der var således kun en enkelt flygtninge visitation i november 2016 til Hillerød Kommune. Ved udgangen af november var der således visiteret 55 flygtninge til kommunen og dermed knapt en halvering i forhold til hele 2015, hvor tallet er 92.

Med dette følger også et fald i behovet for husning af flygtninge og det er forventeligt at kommunen foretrækker at samle disse på så få adresser som muligt. Da bygningen på Baunevej 4 ikke egner sig til mere end en eller to familier, kan bygningen blive prioriteret ned i forhold til anvendelse som flygtningebolig og dermed prioriteres op med henblik på salg af ejendommen.

Den 18. november adviserede Hillerød Kommune at en ny lokalplan for boligerne på Baunevej 2, 4 og 6 igangsættes. Denne lokalplan igangsættes med henblik på at sælge klubbens gamle lokaler på Baunevej 4, såfremt der ikke er behov for husning af flygtninge længere.

Afhængigt af den nærmeste fremtid på udlændingeområdet og behandlingstiden for vedtagelse af en ny lokalplan, kan det betyde at ejendommen overgår direkte til salg og ikke kommer til at huse flygtninge.

Kilder:
Seneste tal på udlændingeområdet
Ny lokalplan igangsættes

Seneste nyt om Baunevej 4

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

baunevej-4Kære borgere i Alsønderup Sogn,

Det er nu besluttet at Baunevej bliver ombygget til 1-2 familieboliger for flygtninge. Som I ved har borgerforeningen fulgt sagen nøje og efter granskning af referater og efterfølgende kontakt med Borgmester Dorthe Meldgaard, kan ovenstående nu bekræftes. Dorte Meldgaard fremhæver at udgiften skal holdes inden for den økonomiske ramme, der tidligere er estimeret for Baunevej 4.

Det lader hermed til at Hillerød kommune har lyttet til Lokalrådets høringssvar og anbefaling om at Baunevej 4 skal huse familier fremfor enlige, og vi ser i Borgerforeningen frem til at følge med i, hvordan Hillerød kommune effektuerer beslutningen indenfor den økonomiske ramme og hvordan vi som lokalsamfund kan bidrage i forhold til integrationen af den/de nye familier.

Fakta fra ekstraordinært referat 31.08.16 – sag 5. Ansøgning om dispensation til indretning af flytningeboliger Baunevej 4, 3400 Hillerød:

– Der er meddelt anlægsbevillig til gennemførelse af projektet på kr. 322.000,- ekskl. moms. Reduceres projektet til at omhandle indretning af ejendommen til enfamiliebolig, estimeres omkostningerne at beløbe sig til kr. 100.000,- ekskl. moms.

 

Det anslås, at ejendommen kan være i brug som flygtningeboliger fra primo 2017 – og som minimum frm til august 2017, hvor en lokalplan for området tidligst forventes færdigbehandlet.

Se eventuelt tidligere indlæg om borgermødet her.

 

Handyteam fortsætter flytning af udstyr for klubben

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Selvom vi er så heldige at have dejligt sensommervejr, går sommeren nu handyhandpå hæld og vi skal have afsluttet den første fase i Handyteamets første projekt. Det er nedtagningen af udstyret på Klub Guldminens gamle adresse, Baunevej 4.

Vi var en del voksne og børn da vi mødtes første gang og det var rigtigt hyggeligt at gå til hånde i fællesskab og udrette noget konstruktivt. Faktisk var holdet så ferme at multibanen ligefrem blev opstillet igen og dermed er flytningen af den afsluttet. Den blev endda testet af børnene!

For at få nedtaget det sidste udstyr, kræves der lidt tungere maskinel og det er lykkedes at fremskaffe det meste. Vi ved ikke om der dukker et betonfundament op af jorden, så hvis du ligger inde med en stor opbrydningshammer låner vi den meget gerne. Eller endnu bedre: Du er velkommen til at komme og hjælpe os!

Vi starter denne omgang med at finde en eller flere datoer, hvor så mange som muligt kan bidrage, så hvis du har lyst til at hjælpe, så læs meget mere om Projekt 1 her.

Borgermøde om Baunevej 4

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

I går afholdte Hillerød Kommune et borgermøde vedrørende husning af flygtninge i klubbens gamle lokaler på Baunevej 4 i Alsønderup.

20160518_193122
Baris Atak (tv.), Sektionsleder for Integrationsteamet og Dorte Meldgaard (th.), Borgmester

Se et sammendrag her.

Ved mødet beskrev Borgmester Dorte Meldgaard baggrunden for planerne med husning af flygtninge og det blev understreget, at det er mennesker med flygtningestatus og ikke asylansøgere, der skal huses.

Bygningen på Baunevej 4 er vurderet af Hillerød Kommune til at egne sig til enlige eller par i enkeltværelser med delt køkken, toilet og bade faciliteter. Af samme årsag, vurderes huset uegnet til at opholde flere familier, da disse kræver eget køkken, toilet og bad.

Såvel naboer, borgere og repræsentanter for Lokalrådet gav udtryk for bekymringerne omkring kulturkløfter, lokalsamfundets mangel på erfaring på integrationsområdet samt hvilken tilstand personerne ankommer i og hvilke hensyn der skal tages til dem.

Vivi Wøldike, koordinator for Venskabsfamilier Hillerød, fortalte om den positive erfaring der har været med integration i lokalsamfundene indtil videre og samtlige repræsentanter fra Hillerød Kommune forsikrede at der, indtil videre, ikke har været dårlige erfaringer med flygtninge, som der ellers har været historier om andre steder.

Der blev af Hugo Holm Hansen foreslået et kompromis med en sammensætning af enlige/par og familier på Baunevej 4. Dette vil forbedre integrationsmulighederne i lokalsamfundet væsentligt, mod en merpris for istandsættelse af bygningen fra kommunens side.

Dog blev det understreget, at Integrationsteamet ikke kender sammensætningen af flygtninge indtil 6 til 8 uger før ankomst, men forslaget bliver taget til efterretning.

Borgerforeningen har allerede nu taget kontakt til Baris Atak for at opnå en mere effektiv kommunikation. Vi får dermed flere informationer og kan oplyse Integrationsteamet om faktuelle forhold på Baunevej 4, dets naboer samt de øvrige borgere i Alsønderup og omegn.

Det er borgerforeningens opfattelse, at uanset udfaldet med anvendelsen af Baunevej 4, vil en løbende dialog med Integrationsteamet og Vivi Wøldike forbedre muligheden for en succesfuld integration.