Generalforsamling 2020. Igen.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Borgerforeningen Alsønderup Sogn
afholder (måske)
ordinær generalforsamling

Mandag den 19. oktober kl. 19 på Alsønderup Skole

Grunden til, at det er et “måske” er, at Covid-19 allerede har forstyrret hele årets aktiviteter og muligvis topper igen i efteråret, men håbet er lysegrønt, så lad os se hvordan det går!

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Har du et forslag under punkt 4, skal det være os i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Det er muligt at indsende forslag direkte på vores hjemmesides forslagskasse: https://alsønderup.nu/forslag/

Til punktet “Indkomne forslag”, indstiller bestyrelsen følgende:

1. Vedr. fastsættelse af kontingent, foreslås det, grundet Corona pandemien, at gøre medlemskab gratis i 2020.

2. Til revidering af vedtægter, dels grundet præciseringer, men også krav fra Danske Bank, følgende:

 • §4 stk 4. Medlemmer under 18 år skal være tilknyttet forældre eller værge.
  • Ændres til:
   §4 stk 4. Medlemmer under 18 år skal være tilknyttet forældre eller værge og har ikke stemmeret.
 • §5 stk 1. Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket og afleveres til foreningens kasserer.
  • Ændres til:
   §5 stk 2. Indmeldelse kan ske skriftligt på indmeldelsesblanket og afleveres til foreningens kasserer.
 • §5 stk 2. Indmeldelse kan ske elektronisk via NemID.
  • Ændres til:
   §5 stk. 1. For medlemmer over 18 år skal indmelding foregå elektronisk via hjemmesiden, medmindre indmelding sker i henhold til stk. 2. Disse kan samtidigt indmelde familiemedlemmer i alle aldre.
 • §6 stk 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer med en måneds varsel til udgangen af kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.
  • Ændres til:
   §6 stk 1. Udmeldelse skal ske elektronisk via hjemmeside eller skriftligt til foreningens kasserer med en måneds varsel til udgangen af kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.
 • §13 stk 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.
  • Ændres til:
   §13 stk 1. Foreningen ledes af en bestyrelse som minimum bestående af formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan yderligere bestå af en sekretær, to menige medlemmer samt en suppleant. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.
 • §13 stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og øvrige medlemmer. Formanden og bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Kasserer, sekretær og øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
  • Ændres til:
   §13 stk. 2. . Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer samt eventuelt sekretær, menige bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
   §13 stk. 2.a. Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges for 2 år ad gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år.
   §13 stk. 2.b. Formand og sekretær er på valg i lige år. Næstformand og kasserer er på valg i ulige år.

Indkomne forslag vil løbende blive annonceret indtil 7 dage inden generalforsamlingen.

Der er i forvejen to vakante pladser i bestyrelsen og da det er et lige år, er formandsposten og øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg.

Alt i alt har vi mange ledige poster på valg, så hvis du har lyst til at involvere dig i lokalsamfundet, så har vi brug for dig!

Til sidst vil jeg oplyse, at alle medlemmer, der har en outlook.com mail (inkl. hotmail.com) adresse, ikke har fået indkaldelsen til generalforsamlingen.
Dette skyldes en fejl i en blacklisting af vores udbyder. Fejlen er rapporteret, men desværre ikke udbedret endnu.

Se også

Generalforsamling

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Borgerforeningen Alsønderup Sogn
afholder
ordinær generalforsamling

Tirsdag den 17. marts kl. 19 på Alsønderup Skole

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Har du et forslag under punkt 4, skal det være os i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Det er muligt at sende forslag på denne mail adresse eller direkte på vores hjemmesides forslagskasse: https://alsønderup.nu/forslag/
Indkomne forslag vil løbende blive annonceret indtil 7 dage inden generalforsamlingen.

Der er i forvejen to vakante pladser i bestyrelsen og da det er et lige år, er formandsposten og øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg.

Alt i alt har vi mange ledige poster på valg, så hvis du har lyst til at involvere dig i lokalsamfundet, så har vi brug for dig!

 

Se også

Ny bestyrelse i Borgerforeningen!

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

I dag blev den anden ordinære generalforsamling afholdt i Borgerforeningen og selvom overskriften lægger op til dramatiske ændringer, er virkeligheden nok modsat.

Generalforsamlingen blev afholdt i særdeles god ro og orden. Der skulle vælges tre nye bestyrelsesmedlemmer, hvor formanden, Martin Rieva og bestyrelsesmedlemmer Susanne Bruun-Madsen og Linda Lyng Madsen var på valg. De to førstnævnte blev genvalgt, mens den sidste plads nu er ledig.

Har du lyst til at tage fat på sjove arrangementer og seriøse planer for dit lokalsamfund, så er der plads til dig i bestyrelsen, hvor du er særdeles velkommen!

Vi sender en stor tak til Jan Richelsen, der som dirigent sørgede for at holde styr på de højrøstede masser!

Referat følger snarest.

Se også

Åbent bestyrelsesmøde i Borgerforeningen

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Som noget nyt, prøver vi at afholde åbne bestyrelsesmøder i Borgerforeningen fremover.

Fordelen ved åbne bestyrelsesmøder er, at alle kan komme med indspark til de tiltag vi allerede er i gang med eller måske være med til at starte nogle nye tiltag.

Advarsel: Der arbejdesOg her kommer allerede en advarsel:  Hvis der er noget du gerne vil have gjort, så kommer du også til at arbejde lidt!

Er du en person, der hellere vil mødes og snakke med os, frem for at skrive emails eller chatte på vores fora, så er dette helt sikkert noget for dig.

Kom og vær med, når vi afholder det første åbne bestyrelsesmøde allerede i aften kl. 19.00 på Alsønderup Skole.

Se også

Generalforsamling 2017

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Første ordinære generalforsamling i Borgerforeningen Alsønderup Sogn!

Den afvikles på Alsønderup Skole onsdag den 29. marts 2017 kl. 19 og alle er velkommen, medlemmer såvel som alle andre, der er interesseret.

DAGSORDEN

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af valgbar bestyrelse.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

I henhold til vedtægterne, er der tre bestyrelsesposter på valg, så du inviteres til at stille op hvis du vil prøve nogle af vores mangfoldige arbejdsopgaver af og være med til at forme omgivelserne for alle borgere i sognet.

INDKOMNE FORSLAG

Der er følgende indkomne forslag:

1. Forslag til ændring af vedtægter:

 • §4 stk 4. Medlemmer under 18 år skal være tilknyttet forældre eller værge.
  • Ændres til:
   §4 stk 4. Medlemmer under 18 år skal være tilknyttet forældre eller værge og har ikke stemmeret.
 • §5 stk 1. Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket og afleveres til foreningens kasserer.
  • Ændres til:
   §5 stk 2. Indmeldelse kan ske skriftligt på indmeldelsesblanket og afleveres til foreningens kasserer.
 • §5 stk 2. Indmeldelse kan ske elektronisk via NemID.
  • Ændres til:
   §5 stk. 1. For medlemmer over 18 år skal indmelding foregå elektronisk via hjemmesiden, medmindre indmelding sker i henhold til stk. 2. Disse kan samtidigt indmelde familiemedlemmer i alle aldre.
 • §6 stk 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer med en måneds varsel til udgangen af kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.
  • Ændres til:
   §6 stk 1. Udmeldelse skal ske elektronisk via hjemmeside eller skriftligt til foreningens kasserer med en måneds varsel til udgangen af kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.
 • §13 stk 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.
  • Ændres til:
   §13 stk 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.
 • §13 stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og øvrige medlemmer. Formanden og bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Kasserer, sekretær og øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
  • Ændres til:
   §13 stk. 2.Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær, øvrige bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter. Formand og sekretær er på valg i lige år. Næstformand og kasserer er på valg i ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i året for udløb af perioden i stk. 1. Suppleanter er på valg hvert år.

Den overvejende grund til disse ændringer er, at de nuværende vedtægter er upræcise i forhold til intensionen om at have bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen for at skabe ro og samtidigt tilbyde et-årige poster i form af suppleanter, der gerne vil prøve bestyrelsesarbejdet af. Ligeledes præciseres hvornår samtlige poster er på valg.

Har du selv forslag af hvilken som helst art, skal det være indsent til bestyrelsen senest den 15. marts 2017. Du kan sagtens sende dit forslag per mail til borger@alsønderup.nu eller til de enkelte bestyrelsesmedlemmers email adresse eller bopælsadresse.

MØD OP

Da der under indkomne forslag er forslag til vedtægtsændringer, kræver disse at 2/3 af foreningens medlemmer er med til generalforsamlingen. Derfor opfordrer jeg alle til at møde op og i tilfælde af, at du er forhindret, afgiver en skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Her gælder specielt for personer, der har familiemedlemskab, at din partner kan give dig en fuldmagt med, såfremt en af jer er forhindret/passer børn 🙂

Vi glæder os til at se dig og byder på kaffe og kage i uformelle omgivelser på skolens torv.

Vil du vide hvad der sker i dit lokalområde og har du lyst til at ændre noget? Så kom og vær med!

På gensyn om en måned!
Martin Rieva,
Formand

Se også