Åbent bestyrelsesmøde i Borgerforeningen

Som noget nyt, prøver vi at afholde åbne bestyrelsesmøder i Borgerforeningen fremover.

Fordelen ved åbne bestyrelsesmøder er, at alle kan komme med indspark til de tiltag vi allerede er i gang med eller måske være med til at starte nogle nye tiltag.

Advarsel: Der arbejdesOg her kommer allerede en advarsel:  Hvis der er noget du gerne vil have gjort, så kommer du også til at arbejde lidt!

Er du en person, der hellere vil mødes og snakke med os, frem for at skrive emails eller chatte på vores fora, så er dette helt sikkert noget for dig.

Kom og vær med, når vi afholder det første åbne bestyrelsesmøde allerede i aften kl. 19.00 på Alsønderup Skole.

Se også

Kulsvierscenen præsenterer

Ronja Røverdatter

af Astrid Lindgren
i en scenebearbejdelse
af Annina Enckell
Oversættelse, sang og musiktekster: Sebastian

Lørdag den 20/1-2018 (premiere)
Søndag den 21/1-2018
Lørdag den 27/1-2018
Søndag den 28/1 2018
Lørdag den 3/2-2018
Søndag den 4/2-2018

Alle forestillinger spilles på Kulsviergården, Alsønderup, Hillerød.

Har du lyst til at være med?

I forestillingen skal der på scenen bruges 10-15 børn og 12-15 voksne. Der er roller med mange replikker og sange, roller med få replikker og roller helt uden, og alle roller er super vigtige, for at vi kan skabe den fedeste, flotteste og mest fantastiske forestilling sammen.

Vi kan heller ikke undvære nogen til at tage sig af lys, lyd, regi og kostumer og til at stå for musikken (især klaver, guitar og trommer).

Ring eller skriv til Kulsvierscenens formand:
Susanne Andreasen, tlf. 40 433 859 / email: , hvis du vil vide mere.

Læs mere på www.kulsvierscenen.dk!

Se også

Høring vedr. Baunevej 2-4-6 vel overstået på 30 min……

Kære alle,

Hermed et hurtigt referat fra Borgermødet i dag, håber det giver mening at læse…..

Deltagere: 10 personer, herunder et par Byrådskandidater. 6 lokale repræsentater (både fra Tulstrup og Alsønderup), hvor to var fra Borgerforeningens Bestyrelse. Eftersom jeg også selv sidder i Lokalrådet, var de også repræsenteret.

Byrådsmedlem Tue Tortzen og Byplanlægge Mette Jørgen fremlægger Lokalplanen. Baggrunden er, at nogle af ejendommene i dag anvendes til privatboliger, selvom de er til offentlig formål. Derudover skal nr. 4 ikke længere anvendes til offentlig formål. Kommunen vil gerne sælge Baunevej 4, da det er godt for Alsønderup, at få flere boliger og da kommunen vil tjene penge. Alle tre boliger skal anvendes til privat boliger.

Vedr. Baunevej 4: Der kan evt. kommet et dobbelthus på tale, ellers er ejendommen underlagt gældende regler i forhold til omkringliggende ejendomme.

Det er ikke meningen, at der skal laves større bolig område.

Spørgsmål fra fremmøde:

Kunne man gøre noget ved Baunevej 4 allerede nu, for at undgå hærværk? Ikke umiddelbart – ejendommen sættes til salg hurtigs muligt efter den 22. aug. Måske kunne der dog sættes noget for vinduerne, så der ikke kommer indbrud mv.

Lokalrådet har foreslået, at Lokalplanen udvides til også at indeholde Baunevej 8 (den gamle skolebygning), hvordan ser I på det? Det kommer ikke på tale og vil kræve en helt ny Lokalplan.

Hvordan ser I på afhændelse af den gamle skolebygning frem mod 2021, jvf. referat fra økonomiudvalget 19-08-2015 (i supplement til ovenstående)? Det er ikke fastlagt, at den gamle skolebygnigng skal afhændes. Det ser man til den tid og man ved det som skole 5 år før, hvis det bliver akutelt.

Hvad med fodboldbanerne? Ingen aktuelle planer.

Der versere rygter om ekspropriering af Baunevej 2-4-6, er der hold i det? Nej, det kan aldrig komme på tale. Gulminen kan kun købes privat.

Hvad hvis ingen vil købe den? Der skal nok komme bud. Spørgsmålet er om økonomiudvalget syntes de er ok. Men den bliver nok nem, at sælge.

Indsigelser SKAL sendes ind skriftlig. 22. august til

I kan læse mere her: https://www.hillerod.dk/kommunen/nyheder-fra-hilleroed-kommune/hoeringer-2017/lokalplan-427-i-hoering/

Mødet foregik i god ro og orden, og som overskriften siger var det en hurtig høring og ganske uproblematisk (ifølge undertegnede).

Bedste hilsener

Annette Rieva

 

Obs: (Ovenstående er ikke helt ordret og ikke alle spørgsmål er med da nogle koblede sig på de overordnede spørgsmål – da jeg også selv skulle stille spørgsmål, var det lidt svært at skrive også)

Se også

Bedre internetforbindelser til Alsønderup og omegn

Langsomt internet?

Kender du problemet og måske oven i købet også har både en langsom og ustabil internetforbindelse?

Det er desværre loddet for os, der bor decentralt eller rettere “på landet”, som de fleste vil kalde det. Vi har stadig de næsten 100 år gamle kobberledninger liggende i jorden og selvom teknologien har presset disse gamle ledninger til det yderste, har vi til stadighed et større behov.

Der er ingen vej udenom, vi får alle brug for en bedre internetforbindelse og Borgerforeningen vil gerne arbejde for at alle i Alsønderup og omegn kan få en moderne fiberforbindelse, da vi således er med på udviklingen, kan være konkurrencedygtige ved salg af boligen og måske ligefrem holde på ungdommen i området lidt længere tid. Desuden har vi mange mindre virksomheder, der også er afhængige af en god internetforbindelse.

Læs videre “Bedre internetforbindelser til Alsønderup og omegn”

Se også